Ψυχική Υγεία (Κοινωνική Συναισθηματική Ανάπτυξη) και Αγωγή του καταναλωτή

“Ναι στη Γειτονιά”

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κοινωνικοποίηση.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.
  • Η ψυχαγωγία.
  • Η υιοθέτηση υγιών κανόνων συμπεριφοράς.
  • Η συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη
  • Η βελτίωση της επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς.
  • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>