Αγιασμός Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Με ηρεμία και χαρά ξεκίνησε και φέτος η νέα μας σχολική χρονιά.

Στις 10:00 η ώρα ακριβώς προσήλθαν τα πρώτα παιδιά

με τους γονείς τους .

Οι εκπαιδευτικοί τα υποδέχθηκαν με πολύ ενθουσιασμό.

 

Ευχόμαστε σε όλους μια ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά…!! 

Καλώς ορίσατε στη σελίδα μας

“Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση” !

   Με αυτή τη θεώρηση ως οδηγό μας, προσπαθούμε καθημερινά να προσφέρουμε στους μαθητές μας τις προϋποθέσεις για μάθηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα μιας εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και η οποία να προωθεί την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αυτονομία και την ένταξή τους.

   Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα σχολείο με πολύ καλή κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, το οποίο μας δίνει την ιδανικότερη βάση για να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές μας. Με την συνεισφορά του εξειδικευμένου προσωπικού (εκπαιδευτικού, θεραπευτικού, βοηθητικού), έχουμε την πεποίθηση πως μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Καλή περιήγηση !

Καλώς ορίσατε στη σελίδα μας

“Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση” !

   Με αυτή τη θεώρηση ως οδηγό μας, προσπαθούμε καθημερινά να προσφέρουμε στους μαθητές μας τις προϋποθέσεις για μάθηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα μιας εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και η οποία να προωθεί την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αυτονομία και την ένταξή τους.

   Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα σχολείο με πολύ καλή κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, το οποίο μας δίνει την ιδανικότερη βάση για να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές μας. Με την συνεισφορά του εξειδικευμένου προσωπικού (εκπαιδευτικού, θεραπευτικού, βοηθητικού), έχουμε την πεποίθηση πως μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Καλή περιήγηση !