Εσωτερικός κανονισμός σχ. έτους 2023-2024

Εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 από την Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Καρολίδου Σωτηρία και την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Βαζούρα Ζωή. Αναφέρεται σε τομείς που στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου και στην προαγωγή της συλλογικότητας και θετικής συνύπαρξης όλων των μελών του.

Kάθε άνθρωπος μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να κατακτήσει τον κόσμο!