Περιβάλλον

“Καλλιεργώ στην αυλή του σχολείου”

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Οι μαθητές κατά την διάρκεια αλλά και μετά το πρόγραμμα να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για τη δομή και τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου.
  • Να είναι σε θέση να παρατηρούν και να περιγράφουν την ανάπτυξη των φυτών τους.
  • Να συγκεντρώσουν συνταγές και να μαγειρέψουν τα δικά τους λαχανικά.
  • Να μπορούν να χειρίζονται εργαλεία καλλιεργητικής φροντίδας
  • Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας, αυτενέργειας, αλληλεγγύης και ενεργητικής συμμετοχής.
  • Να αναπτύξουν σεβασμό για το χώρο του σχολείου, υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση και τη φύλαξή του.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα μπορούσαν αργότερα μετά την αποφοίτησή τους να αξιοποιηθούν σε επαγγελματική δραστηριότητα.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>