Φροντίζω τον εαυτό μου, χέρια καθαρά-δόντια γερά

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ενεργητική μάθηση και έχει σκοπό την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών ενισχύοντας την επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και την ικανότητα του μαθητή για υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής. Έτσι επιδιώκεται η θετική τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών με στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας στόματος και χεριών.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>