Πολιτιστικά Θέματα

“Μικροί δημοσιογράφοι εν δράση”

 

Βασικοί στόχοι προγράμματος:

Η ενασχόληση με τα Μ.Μ.Ε. αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τα παρακάτω:

  • Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία (γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις διάφορες μορφές του, δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του εντύπου, κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας).
  •  Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (όπως κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, τέχνη, αθλητισμός).
  • Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη (παραγωγή γραπτού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις).
  • Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την αυτονόμηση στη μάθηση.
  • Ανάπτυξη συνεργασίας και δημιουργικότητας.

 

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>