Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Σχολική Νοσηλεύτρια

Ο  ρόλος του Σχολικού  νοσηλευτή είναι να προάγει την υγεία, την ασφάλεια και μακροχρόνια  την ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών-τριών του σχολείου. Ο Σχολικός νοσηλευτής προβαίνει σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών προβλημάτων υγείας.

Ανάμεσα στα καθήκοντα του είναι :

  • η  οργάνωση του σχολικού φαρμακείου με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό.
  • η παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου όταν αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες ή ατυχήματα που προκύπτουν.
  • η οργάνωση των Ατομικών Φακέλων Υγείας των μαθητών.
  •  η ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων νοσηλευτικής φροντίδας για τους μαθητές
  • η παροχή φαρμακευτικής αγωγής για τους μαθητές-τριες στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται,  πάντα με την ενημέρωση και συναίνεση του  ιατρού και του γονιού, κυρίως σε περιπτώσεις χρόνιας ασθένειας.
  • ο εντοπισμός κυριότερων παραγόντων κινδύνου για ατυχήματα και ασθένειες στις σχολικές εγκαταστάσεις, με σκοπό τη λήψη άμεσων μέτρων ελαχιστοποίησης και εξάλειψής τους.
  • η επικοινωνία με το γονέα κάθε μαθητή για συνάντηση και λήψη νοσηλευτικού  ιστορικού.
  •  η εφαρμογή προγραμμάτων εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες, με θεματολογία που προκύπτει από τις ανάγκες των μαθητών  και αφορούν την Ατομική υγιεινή, Στοματική υγιεινή,  Σωματογνωσία, Πρόληψη ατυχημάτων, Υγιεινή διατροφή και άσκηση.
  • Ενημέρωση του προσωπικού και των μαθητών του σχολείου για θέματα υγείας ή πρόληψης μια ασθένειας.