Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Πρόγραμμα Σπουδών

    Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει :

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

  Γλώσσα

  Μαθηματικά

  Κοινωνική Αγωγή

  Μουσική

  Φυσική Αγωγή

  Πληροφορική

Μαθήματα Εξειδικεύσεων

  Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

  Χειροτεχνία

  Αυτόνομη Διαβίωση (λειτουργεί ως 3ο εργαστήριο και όχι ως κύρια εξειδίκευση)