Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Ψυχολογική Υποστήριξη

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Ψυχολογικής Υποστήριξης:

Συμβουλευτική Και Ψυχολογική Υποστήριξη Σε Γονείς/Κηδεμόνες (Οικογένειες) Των Μαθητών Και Μαθητριών

Παρέμβαση σε κρίση/συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων Κορωνοϊός, Covid-19 (εγχειρίδιο με ιστορία και δραστηριότητες για τον κορωνοϊό) – Lies Scaut. Επιμέλεια και μετάφραση στα Ελληνικά από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων. Κορωνοϊός Και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Μια περιήγηση στον κόσμο του αυτισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας Διαχείριση Κρίσης Κορωνοϊού Για Παιδιά Και Εφήβους Με Διαταραχή Αυτιστικού …

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Μαθητών Και Μαθητριών

Ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη – Εικόνα του Εαυτού – Συναισθήματα – Διαχείριση Συναισθημάτων Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας/κοινωνική προσαρμογή – Επικοινωνία – Φιλία Και Παιχνίδια – Αλλαγή Ρουτίνας Και Απρόοπτες Καταστάσεις – Αξίες Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Συμβουλευτική Υποστήριξη Εκπαιδευτικών

Υπό Κατασκευή