Επιστροφή σε Γλώσσα

Γραμματική

ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ένας από τους στόχους της Γραμματικής είναι να μάθει ο μαθητής να χρησιμοποιεί τα γένη, τους αριθμούς και τις πτώσεις. Τα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθμό. Ο Ενικός αριθμός χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα και ο Πληθυντικός όταν μιλάμε για πολλά.

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να διακρίνουμε το ένα από τα πολλά αντικείμενα.

«ΤΟ ΕΝΑ – ΤΑ ΠΟΛΛΑ»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δύο από τους στόχους της Γραμματικής είναι να αναλύει ο μαθητής λεκτικά, γλωσσικά σύνολα και να χρησιμοποιεί τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. Το πρώτο γράμμα σε μία λέξη λέγεται αρχικό.

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να αντιστοιχίσουμε αυτό που φαίνεται στην κάθε εικόνα, με το αρχικό γράμμα της λέξης.

«ΕΙΚΟΝΑ – ΓΡΑΜΜΑ»

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να βρούμε τι δείχνει η κάθε εικόνα, να ξεχωρίσουμε τις λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Μ και το γράμμα Κ και να βάλουμε τις εικόνες στη σωστή ομάδα.

«ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Μ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Κ»

ΕΠΙΘΕΤΑ

Μερικοί από τους στόχους της Γραμματικής  είναι  να εξασκηθεί ο μαθητής στον τρόπο δόμησης του κειμένου και στο συσχετισμό του με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση, καθώς και  να εξοικειωθεί με τα βασικά μέρη του λόγου και με τον εμπλουτισμό μιας απλής πρότασης (επαύξηση).

Οι λέξεις που φανερώνουν τι λογής είναι, δηλαδή ποια ποιότητα ή ιδιότητα έχουν τα ουσιαστικά, λέγονται επίθετα. Τα επίθετα έχουν τρία γένη, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο και πάντοτε πηγαίνουν μαζί με ένα ουσιαστικό.

Στην παρακάτω άσκηση στόχος είναι να διακρίνουμε και να επιλέξουμε το σωστό επίθετο, σύμφωνα με το νόημα της πρότασης.

«ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ»

ΠΗΓΕΣ:

  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ
  • https://learningapps.org/
  • https://pixabay.com/el/