Αγωγής Υγείας 2015

Υγιεινή Διατροφή, Σωματική Άσκηση, Στάση Ζωής

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές μας :

-Να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή, την αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθησή τους

-Να διευκολύνονται στη διαχείριση συναισθημάτων, να προάγουν την ψυχική και την σωματική τους υγεία και κοινωνική ευεξία

-Να μάθουν να εντοπίζουν τις αλλαγές στο σώμα τους

-Να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες

-Να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής για όλους

-Να ενασχολούνται με τη σωματική άσκηση στον ελεύθερό τους χρόνο τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι τους