Δραστηριότητες

Πραγματοποιεί σε τακτικά διαστήματα εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας, εργαστήρια πηλού, θερμοκήπια κ.λ.π

Συμμετέχει σε κοινωνικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με άλλα σχολεία(Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Αγωγής Υγείας).

Φροντίζει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του (Ενδοσχολική Επιμόρφωση στην Δομημένη Διδασκαλία).