↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2017-2018, είναι στελεχωμένο με το παρακάτω Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό :

Εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οργανική:

- 2 ΠΕ02 Φιλολόγων

- 1 ΠΕ03 Μαθηματικών

- 1 ΠΕ08 Καλών Τεχνών

- 1 ΠΕ20 Πληροφορικής

- 1 ΠΕ16 Μουσικής

- 1 ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

- 1 ΠΕ14 Γεωπονίας

- 3 ΠΕ18.12 Τεχνολόγων Γεωπονίας

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οργανική:

- 1 Ψυχολόγος ΠΕ23

- 1 Φυσιοθεραπευτής ΠΕ28

- 1 Εργοθεραπεύτρια ΠΕ29

- 1 Λογοθεραπεύτρια ΠΕ21

Εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με Απόσπαση:

- 1 ΠΕ03 Μαθηματικών

- 1 ΠΕ08 Καλών Τεχνών

- 1 ΠΕ1812 Τεχνολόγων Γεωπονίας

- 2 ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούν ως

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ Εξατομικευμένης υποστήριξης:

- 1 ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας

- 1 ΠΕ18.12 Τεχνολόγων Γεωπονίας

- 1 ΠΕ08 Καλών Τεχνών

- 1 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

- 2 ΔΕ1Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετούν ως Αναπληρωτές ΕΣΠΑ Υποστηρικτικών δομών για ΣΔΕΥ:

- 1 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

- 1 Ψυχολόγος ΠΕ23

Λοιπό Προσωπικό:

- 1 Σχολικός Φύλακας

- 2 Καθαρίστριες