»

Επαγγελματικοί Σύλλογοι

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών www.ergotherapists.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών  www.psf.org.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών www.logopedists.gr

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων www.seps.gr