Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Φυσιοθεραπεία

 Άμεση προτεραιότητα και βασικός στόχος της Φυσιοθεραπείας, είναι να βελτιώσει τις λειτουργικές και κινητικές δεξιότητες των μαθητών. Πριν τεθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι ενός Φυσιοθεραπευτικού προγράμματος, προηγείται η αξιολόγηση του μαθητή.

Η αξιολόγηση αφορά θεμελιώδεις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες (αδρή κινητικότητα, ισορροπία, ποιότητα βάδισης, αυτονομία και προσβασιμότητα στους χώρους του σχολείου κ.τ.λ.) Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνονται οι κινητικές δυνατότητες και αξιολογούνται οι ανάγκες και οι κινητικές δυσκολίες του μαθητή. Στη συνέχεια καθορίζονται οι ατομικοί φυσιοθεραπευτικοί στόχοι και οργανώνεται το ατομικό πρόγραμμα.

Το φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως σε ατομική βάση, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσιοθεραπείας (στρώματα, μπάλες, σφήνες, ρολά, σανίδες ισορροπίας, χώρο χαλάρωσης) και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές κινησιοθεραπείας προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας «διασκεδάζοντας».

Ο Φυσιοθεραπευτής συνεργάζεται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (Εργοθεραπεύτρια, εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής) και εισηγείται τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις και βοηθητικά μέσα κρίνονται απαραίτητα.