Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Λειτουργός το σχολείο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου ?οικογένειας και άλλων κοινωνικών και ιατροπαιδαγωγικών φορέων που ασχολούνται με το παιδί-μαθητή. Τα επιμέρους καθήκοντά της αφορούν κυρίως τα παρακάτω :

– Συντάσσει το Κοινωνικό Ιστορικό του μαθητή (τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις) και ενημερώνει τους γονείς για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του σχολείου, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη προσαρμογή και ένταξή του.

-Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή και συνεργάζεται τόσο με το εκπαιδευτικό όσο και το ειδικό εκπ/κό προσωπικό, με στόχο την διαχείριση καθημερινών θεμάτων που ανακύπτουν.

-Πραγματοποιεί προγραμματισμένες επισκέψεις κατ? οίκον, στις οικογένειες των μαθητών και διευκολύνει την επικοινωνία και την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συνδέοντας τους, όταν αυτό κρίνετε απαραίτητο.

-Προετοιμάζει τους μαθητές για την αποφοίτησή τους και βοηθάει στις επιλογές για την μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση (όπου αυτή είναι εφικτή).

Στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης, συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαιδευτικών κοινωνικών δραστηριοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται μέσω μικρο-ομάδων που επισκέπτονται φορείς της πόλης (τράπεζες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λ.π.), καφέ, εμπορικές επιχειρήσεις, με στόχο οι μαθητές να διδάσκονται κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και διαδικασίες καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Διάφορες δραστηριότητες: