Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη, σκοπό έχει μέσω οργανωμένων και σκόπιμων δραστηριοτήτων, να αναπτύξει, να βελτιώσει και να εξελίξει τις λειτουργικές, νοητικές, κινητικές και συναισθηματικές δεξιότητες του ατόμου, ανάλογα με την ηλικία του, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του καθώς  και το κοινωνικο- πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει. Στόχο έχει την όσο γίνεται μεγαλύτερη αυτονομία του ατόμου και την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

Το τμήμα Εργοθεραπείας στο 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης λειτουργεί από την ίδρυση του ΕΕΕΕΚ. Τα πρώτα χρόνια με αναπληρωτές Εργοθεραπευτές και μετά το 2007 με μόνιμο προσωπικό. Η γενικότερη λειτουργία του διέπεται από τις βασικές αρχές της νομοθεσίας περί οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΕΕΕΚ.

Ο Ε/Θ είναι ισότιμο μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, μόνιμος συνεργάτης της Διεπιστημονικής Ομάδας του σχολείου και δουλεύει σε ατομικές συνεδρίες, ενταγμένες στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα. Συνεργάζεται με τους εκπ/κούς για την ένταξη των μαθητών στην τάξη καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλη δυσκολία προκύψει όσων αφορά την βελτίωση της λειτουργικότητας, της γνωστικο-αντιληπτικής ανάπτυξης καθώς και της γραφοκινητικής δεξιότητας.

Οι Ε/Θ συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία. Φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε υποστηρικτικά κάθε δυνατή θεραπευτική παρέμβαση, αναγκαία για τον κάθε μαθητή. Στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του σχολείου είναι να ενταχθεί και η παρέμβαση μέσω Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, σε οργανωμένο χώρο.

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, αξιολογούνται, μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων, οι καινούργιοι μαθητές, όσον αφορά  τη λειτουργικότητα και το γνωστικο-αντιληπτικό τους επίπεδο, έτσι ώστε να ενταχθούν στο πιο κατάλληλο τμήμα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ σημαντική τόσο για τον ίδιο το μαθητή όσο και για τη λειτουργία του σχολείου και πραγματοποιείται με την συμβολή όλου του ΕΕΠ στα πλαίσια της Διεπιστημονικής Ομάδας.

Βάση των αποτελεσμάτων της Ε/Θ αξιολόγησης, οργανώνεται και εφαρμόζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Η τριμηνιαία επαναξιολόγηση βοηθάει στην αναπροσαρμογή του προγράμματος, ανάλογα με την ανταπόκριση του μαθητή σε αυτό και την εξέλιξή του.

Η συνεργασία με τους γονείς, είναι επίσης μια σημαντική διαδικασία η οποία πραγματοποιείται τόσο σε προγραμματισμένες συναντήσεις (στη διάρκεια της ενημέρωσης των γονέων ή σε συναντήσεις με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων) όσο και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (είτε από τη θεραπεύτρια είτε από τους ίδιους τους γονείς).

  • Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης