Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Μαθητές

Το σχολείο δέχεται για φοίτηση μαθητές που κατοικούν κυρίως στον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς  και στις  περιοχές που ανήκουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης  Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Διαγνωστικούς, Αξιολογικούς φορείς (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων υπουργείων).
Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των  μαθητών που εκπαιδεύονται:
1. Νοητική Υστέρηση
2. Αυτισμός
3. Πολλαπλές αναπηρίες / εγκεφαλική παράλυση / νευρολογικά- κινητικά
4. Συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα
5. Διαγνωσμένα σύνδρομα
(Οι κατηγορίες 2,3,4 και 5 συνοδεύονται από Ν.Υ.)
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο σχολείο
  • Γνωμάτευση από ΚΕΣΥ
  • Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου
  • Αποδεικτικό διαμονής (λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Αίτηση που δίδεται από το σχολείο