↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας στελεχώνεται με  Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό :

Εκπαιδευτικό προσωπικό:

-  ΠΕ02 Φιλολόγων

-  ΠΕ03 Μαθηματικών

-  ΠΕ08 Καλών Τεχνών

-  ΠΕ11 Γυμναστών

-  ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

-  ΠΕ78 Κοινωνιολόγων

-  ΠΕ79 Μουσικής

-  ΠΕ86 Πληροφορικής

-  ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας

-  ΠΕ88.01 Γεωπονίας

-  ΠΕ88.02 Τεχνολόγων Γεωπονίας

-  ΤΕ02.06 Υφαντικής

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό:

-  ΠΕ21 Λογοθεραπευτών

-  ΠΕ23 Ψυχολόγων

-  ΠΕ25 Νοσηλευτών

-  ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών

-  ΠΕ29 Εργοθεραπευτών

-  ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

-  ΔΕ1 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Λοιπό Προσωπικό:

-  Σχολικός Φύλακας

-  Καθαρίστριες