Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας στελεχώνεται με  Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό :

Εκπαιδευτικό προσωπικό:

–  ΠΕ02 Φιλολόγων

–  ΠΕ03 Μαθηματικών

–  ΠΕ08 Καλών Τεχνών

–  ΠΕ11 Γυμναστών

–  ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

–  ΠΕ78 Κοινωνιολόγων

–  ΠΕ79 Μουσικής

–  ΠΕ86 Πληροφορικής

–  ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας

–  ΠΕ88.01 Γεωπονίας

–  ΠΕ88.02 Τεχνολόγων Γεωπονίας

–  ΤΕ02.06 Υφαντικής

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό:

–  ΠΕ21 Λογοθεραπευτών

–  ΠΕ23 Ψυχολόγων

–  ΠΕ25 Νοσηλευτών

–  ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών

–  ΠΕ29 Εργοθεραπευτών

–  ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

–  ΔΕ1 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Λοιπό Προσωπικό:

–  Σχολικός Φύλακας

–  Καθαρίστριες