Το σχολείο μας

Γενική Περιγραφή

     Η λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) θεσπίστηκε με τον Ν.2817/2000, «..για να παρέχουν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επαγγελματικά κατάρτιση, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.»      «..Τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και …

Το Σχολείο μας

   Το 1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θεσσαλονίκης (πρώην Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παπαφείου) ιδρύθηκε το 2001 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Γ6/1281 3-09-2001 του ΥΠΕΠΘ με το οποίο κοινοποιήθηκε η Γ6/4626 κοινή Υπουργική απόφαση και το ΦΕΚ 1640/10-12-01. Το Σχολείο από ΕΕΕΕΚ Παπαφείου μετονομάσθη σε 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσ/νίκης με την υπ. αρ. 95916/Γ6/21-9-2005 κοινή υπ. απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. …

Πρόγραμμα Σπουδών

    Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει : Μαθήματα Γενικής Παιδείας   Γλώσσα   Μαθηματικά   Κοινωνική Αγωγή   Μουσική   Φυσική Αγωγή   Πληροφορική Μαθήματα Εξειδικεύσεων   Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος   Χειροτεχνία   Αυτόνομη Διαβίωση (λειτουργεί ως 3ο εργαστήριο και όχι ως κύρια εξειδίκευση)

Τάξεις – Τμήματα

«η φοίτηση διαρκεί έξι (6) χρόνια, χορηγείται στους αποφοίτους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαιώματα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ. Η 6η τάξη λειτουργεί ως τάξη Τεχνικής Επαγγελματικής Εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση).» (αρ. 28 Ν …

Μαθητές

Το σχολείο δέχεται για φοίτηση μαθητές που κατοικούν κυρίως στον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς  και στις  περιοχές που ανήκουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης  Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Διαγνωστικούς, Αξιολογικούς φορείς (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων υπουργείων). Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των  μαθητών που εκπαιδεύονται: 1. Νοητική Υστέρηση 2. Αυτισμός 3. Πολλαπλές αναπηρίες …

Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας στελεχώνεται με  Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό : Εκπαιδευτικό προσωπικό: –  ΠΕ02 Φιλολόγων –  ΠΕ03 Μαθηματικών –  ΠΕ08 Καλών Τεχνών –  ΠΕ11 Γυμναστών –  ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής –  ΠΕ78 Κοινωνιολόγων –  ΠΕ79 Μουσικής –  ΠΕ86 Πληροφορικής –  ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας –  ΠΕ88.01 Γεωπονίας –  ΠΕ88.02 Τεχνολόγων Γεωπονίας –  ΤΕ02.06 Υφαντικής Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό: …