Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2

“Αρωματικά φυτά – από την καλλιέργεια στη χρήση”

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να αναγνωρίζουν τα αρωματικά φυτά και να αναφέρουν τις ιδιότητές τους.
  • Να μάθουν να καλλιεργούν και να πολλαπλασιάζουν τα αρωματικά φυτά.
  • Να γνωρίσουν τους τρόπους αποξήρανσης και διατήρησής τους.
  • Να παρασκευάσουν προϊόντα με τη χρήση αρωματικών φυτών.
  • Να βελτιώσουν την οσφρητική ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ερεθισμάτων.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>