Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

” Όταν ένα κουβάρι νήμα συναντά την αειφορία”

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να αναγνωρίζουν τα κλωστικά φυτά και να αναφέρουν τις ιδιότητές τους.
  • Να κατανοήσουν τα διάφορα στάδια παραγωγής και μεταποίησης τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών κλωστικών προϊόντων.
  • Να ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα της χρήσης των φυσικών πρώτων υλών για το περιβάλλον.
  • Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα, για την υγεία του ανθρώπου,  της χρήσης ρούχων από φυσικές πρώτες ύλες.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>