Κοινωνική προσαρμογή–Αυτόνομη διαχείριση θεμάτων και προβλημάτων καθημερινής ζωής

“Εκπαιδεύομαι στις Κοινωνικές Δεξιότητες”

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να μην αποφεύγουν τα προβλήματα, αλλά να τα αντιμετωπίζουν.
  • Να μιλούν – ζητούν ευγενικά (σύμφωνα με κοινωνικές συμβάσεις).
  • Να περιμένουν τη σειρά τους σε όλες τις κοινωνικές περιστάσεις.
  • Να συμμετέχουν σε διάλογο. Ρωτώ – Απαντώ.
  • Να μάθουν πώς να ελέγχουν το άγχος τους σε καταστάσεις που τους αναστατώνουν.
  • Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες – βελτιώσουν τη ζωή τους.

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>