Επιστροφή σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Αγωγή του Ενεργού Πολίτη – Κυκλοφοριακή Αγωγή

“Ποδηλατώ και Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια”

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την ευχάριστη ενασχόληση με το

ποδήλατο, τα παιδιά να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κυκλοφοριακής

 αγωγής και ασφάλειας, μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες και με την βιωματική μέθοδο

ώστε να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά ως πεζοί , επιβάτες αλλά και σαν ποδηλάτες.

 

 

και