Από δω και πέρα τι;

Κύριο Θέμα Προγράμματος

  • Προετοιμασία αποχώρησης των αποφοίτων
  • Αναζήτηση και έρευνα της επόμενης εκπαιδευτικής δομής

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
  • Κοινωνική προσαρμογή
  • Αυτόνομη διαχείριση θεμάτων και προβλημάτων καθημερινότητας

 

 

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>