Εκπαίδευση-Κατάρτιση & Προσωπική Ανάπτυξη-Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής

“Από δω και πέρα τι;”

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Αποτίμηση – συγκρότηση ατομικού προφίλ μαθητή (κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων)
  • Στοχοθέτηση εξατομικευμένα στην περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων
  • Γνωριμία, παρουσίαση, συζήτηση πιθανών πλαισίων μετάβασης
  • Επισκέψεις σε χώρους μετάβασης
  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, υποστήριξη γονέων

 

 

 

Γράψτε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>