Επιστροφή σε Εξειδικεύσεις

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Η εξειδίκευση στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος  δίνει την δυνατότητα  στους μαθητές μας να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον αγροτικό  τομέα . Να κατανοήσουν την καλλιέργεια λαχανικών, ανθοκομικών και άλλων φυτών σαν παραγωγική δραστηριότητα. Να αναπτύξουν δεξιότητες και να εκτελούν  εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με βασικές έννοιες της κηπουρικής.
  • Ο διαχωρισμός και η αναγνώριση λαχανοκομικών, ανθοκομικών, δενδροκομικών και μεγάλης καλλιέργειας φυτών.
  • Η γνώση και κατανόηση των σταδίων ανάπτυξης των φυτών (ριζοβολία, βλάστηση, άνθηση, καρπόδεση) και των λειτουργιών τους (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση).
  • Η εκμάθηση καλλιεργητικών τεχνικών, όπως προετοιμασία του εδάφους πριν την σπορά ή φύτευση, όργωμα, φρεζάρισμα και λίπανση.
  • Η κατασκευή υποστρωμάτων για σπορά και μεταφύτευση.
  • Οι καλλιεργητικές εργασίες που πρέπει να γίνονται σε μια εγκαταστημένη καλλιέργεια στο έδαφος ή σε γλάστρα, όπως είναι το βοτάνισμα, η φυτοπροστασία, η λίπανση, η άρδευση, το τσάπισμα, το κλάδεμα.
  • Ο πολλαπλασιασμός των φυτών με μοσχεύματα  και σπόρους.
  • Η συγκομιδή, διατήρηση, μεταποίηση και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων,
  • Η αναγνώριση και σωστή χρήση των γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων παρέχονται γνώσεις σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο

Το θεωρητικό μέρος, διδάσκεται στις 2 αίθουσες του σχολείου που είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και διαθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό και τα ανάλογα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (διαδραστικό βιντεοπροβολέα, προβολέα διαφανειών, εκπαιδευτικές αφίσες, κάρτες, προπλάσματα κλπ)

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εξοικειώνονται με τα βασικά στοιχεία που αφορούν τα φυτά. Αναγνωρίζουν, διακρίνουν και αναφέρουν τις κατηγορίες και τα μέρη των φυτών, τις λειτουργίες τους, τα είδη αναπαραγωγής (πολλαπλασιασμός αγενής και εγγενής) και τις καλλιεργητικές εργασίες.

Το πρακτικό / εργαστηριακό μέρος, πραγματοποιείται στα 2 επαγγελματικών προδιαγραφών θερμοκήπια, με μεταλλικό σκελετό και σκληρή κάλυψη (πολυκαρβονικό). Είναι πλήρως εξοπλισμένα με αυτόνομη θέρμανση, μηχανισμούς παραθύρων, δυναμικό αερισμό, ανεμούριο και πάγκο υδρονέφωσης και ριζοβολίας για αναπαραγωγή φυτών. Υπάρχει επάρκεια γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων απαραίτητων για την λειτουργία του εργαστηρίου. Τα θερμοκήπια είναι έτσι κατασκευασμένα που αποτελούν προσομοίωση  επαγγελματικών θερμοκηπίων.

Στο ένα θερμοκήπιο καλλιεργούνται λαχανικά και στο άλλο ανθοκομικά φυτά.

Οι μαθητές εκτελούν καλλιεργητικές εργασίες, προετοιμάζουν το έδαφος, σπέρνουν, ποτίζουν, μεταφυτεύουν, κλαδεύουν, αντιμετωπίζουν  τους «εχθρούς» και τις ασθένειες με βιολογικό τρόπο, δημιουργούν νέα φυτά με μοσχεύματα, συγκομίζουν, μεταποιούν και συσκευάζουν βιολογικά προϊόντα (παραγωγή μαρμελάδας, γλυκών κουταλιού και λικέρ).