Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Πληροφορική

Γενικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ ανάλογα πάντα με το επίπεδο δυνατοτήτων τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.

Οι στόχοι της διδασκαλίας της Πληροφορικής που θέτονται κάθε σχολική χρονιά σχετίζονται με :

  • την εξοικείωση των μαθητών στη χρήση του Η/Υ και των βασικών περιφερειακών του (εκτυπωτές, σαρωτές, μικρόφωνο και ηχεία κλπ.) σε επίπεδο ανάλογο των ικανοτήτων τους.
  • την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα (π.χ. MS Word) ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές σχετική αυτάρκεια στη χρήση του Η/Υ.
  • την κατανόηση της δυνατότητας χρήσης του Η/Υ ως βασικό ή επικουρικό εργαλείο στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων, αλλά και ως μέσον γνώσης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης.
  • την εξάσκησή τους στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης και ψυχαγωγίας..

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο εργαστήριο πληροφορικής είναι οι παρακάτω:

επίδειξη των στοιχείων (τμημάτων) του Η/Υ όπως επίσης και παρουσίασης της λειτουργίας τους. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής βλέπει τη λειτουργία του, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει πιθανή βλάβη και να μπορεί μέσα από την εφαρμογή και τη συζήτηση να επιλέξει κατάλληλο εξοπλισμό για έναν προσωπικό, δικό του Η/Υ.

 χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών λογισμικών αλλά και λογισμικών που σχετίζονται με χρήση του Διαδικτύου. Στο Διαδίκτυο, οι μαθητές αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Επισκέπτονται σελίδες όπως του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας,  διάφορες εφημερίδες αναζητώντας αγγελίες εργασίας κ.α. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εφιστούμε τη προσοχή μας στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών, στην ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο  καθώς και στη σωστή διαχείριση τυχών ανάρμοστης συμπεριφοράς από κακόβουλους χρήστες.

Χρησιμοποιούμε το κειμενογράφο MS Word για τη δημιουργία και σύνταξη εγγράφων, όπως βιογραφικού σημειώματος, αίτησης, απλού σημειώματος, μιας ανακοίνωσης κ.α. Επίσης γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής ? Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε θέματα σχετικά με την Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά. Επιπρόσθετα γίνεται και χρήση απλών εφαρμογών ψυχαγωγίας (ηλεκτρονικά παζλ, παιχνίδια εύρεσης κρυμμένης εικόνας, επίλυσης σταυρόλεξου).