Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Μουσική

Στο 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Θεσσαλονίκης, η μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με τον μαθητή.

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή του μαθητή με τον όμορφο κόσμο της μουσικής, στον οποίο έχει την ευκαιρία να συνδεθεί πνευματικά και σωματικά, ανάλογα με τις ικανότητες και δυνατότητες του.

Για την επίτευξή του, η απόλαυση της μουσικής, η ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας (για την όξυνση της μουσικοκριτικής ικανότητας), η πνευματική και σωματική άσκηση του μαθητή όπως επίσης και η ενθάρρυνση για δημιουργική και ομαδική συμμετοχή σε διάφορες μουσικές ασχολίες, είναι κάποιοι από τους πιο βασικούς στόχους.

Η μουσική χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του πνεύματος, της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, εφόδια απαραίτητα για την ένταξη στην κοινωνία. Με γνώμονα την αγάπη στον μαθητή, η μουσική στοχεύει στη δημιουργία ?δρόμων? επικοινωνίας και στην ισορρόπηση του πνεύματος.

Σημαντική είναι η εκτίμηση και η ανταπόκριση του μαθητή σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής όπως και η γνωριμία του με την εθνική μουσική παράδοση της Ελλάδας.

Δραστηριότητες:

Οι μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητες και ικανότητες τους, συμμετέχουν σε μουσικά παιχνίδια και σε μουσικά σύνολα στα οποία εξασκούνται σωματικά και πνευματικά.

Στη χορωδία του σχολείου μας οι μαθητές συμμετέχουν τραγουδώντας και κάποιοι από αυτούς παίζοντας μουσικά όργανα.

Η χορωδία παρουσιάζει τραγούδια σε κάθε σχολική γιορτή (28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, γιορτή Χριστουγέννων, 25η Μαρτίου και γιορτή λήξης του σχολικού έτους). Το σχολείο είναι εξοπλισμένο τόσο τεχνολογικά (κονσόλα ήχου, ηχεία, μικρόφωνα) όσο και με διάφορα μουσικά όργανα (έγχορδα, πνευστά, κρουστά), γεγονός το οποίο βοηθάει σημαντικά στην επαγγελματική ηχητική κάλυψη των σχολικών εορτών και προσφέρει στους μαθητές μας την ευκαιρία να πειραματιστούν μουσικά και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους.