Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Κοινωνική Αγωγή

Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική και πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών του ΕΕΕΕΚ και την προετοιμασία τους για την ουσιαστική θεσμική , κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση. Ενισχύει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία προετοιμάζοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της ομάδας.

Επιμέρους στόχοι :

– Να κατανοήσουν οι μαθητές έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να έχουν πιο ακριβή αντίληψη της άμεσης και ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας.

– Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε επάγγελμα (τήρηση κανόνων ασφαλείας, τήρηση εντολών, αποδοχή καθοδήγησης, ανάπτυξη πρωτοβουλιών). Για το σκοπό αυτό γίνονται επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους π.χ. θερμοκήπια, αν πρόκειται για το επάγγελμα του γεωπόνου, συνεντεύξεις από γεωπόνους σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες, το μισθό, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του εργαζομένου αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Επιπλέον, μέσα από παιχνίδια ρόλων εξοικειώνονται με το ρόλο του εργαζομένου και με τη φύση του επαγγέλματος.

– Να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα τήρησης κοινωνικών κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς.

– Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά γεγονότα.

– Να κατακτήσουν τη δεξιότητα συλλογής στοιχείων, πληροφοριών π.χ. για οργανώσεις όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο «Αρκτούρος», η UNICEF, οι «Γιατροί του Κόσμου» κ.τ.λ.

– Να συνειδητοποιήσουν την διαχρονική αξία του πολιτισμού και των εθνικών συμβόλων.

– Να εκτιμήσουν την αξία και τον ρόλο της δράσης και της επίλυσης οικουμενικών προβλημάτων, όπως της ειρήνης, της βίας, του ρατσισμού, των πολέμων και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Προτεινόμενες δραστηριότητες : ανάγνωση σχετικών βιβλίων, προβολή βίντεο, δημιουργία poster, παιχνίδια ρόλων.

– Να κατανοήσουν τις μορφές της οικογένειας και τους ρόλους των μελών της οικογένειας (δημιουργία γενεαλογικού δέντρου, εκμάθηση ρόλων μελών της οικογένειας, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους)

– Να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τους συλλόγους που λειτουργούν στον τόπο τους και να μάθουν να απευθύνονται στις υπηρεσίες για την επίλυση ζητημάτων της ζωής τους. Προτεινόμενες δραστηριότητες : επισκέψεις σε ταχυδρομείο, τράπεζα, Κ.Ε.Π., Δ.Ε.Η., προκειμένου να μάθουν να εξοφλούν έναν λογαριασμό

– Να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μέσα από την ανάγνωση βιβλίων, προβολή βίντεο σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, δημιουργία αφισών και παιχνίδια ρόλων.

– Να κατανοήσουν τη έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος, την έννοια της ισότητας και της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους. Προτεινόμενες δραστηριότητες: διενέργεια εκλογών στο σχολείο για ανάδειξη του μαθητικού συμβουλίου.

– Να μάθουν να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.Προτεινόμενες δραστηριότητες: μαθαίνουν να αναζητούν πληροφορίες για θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους, bowling κ.τ.λ. Φυσικά μέσα από τις εκδρομές και επισκέψεις του σχολείου στους παραπάνω χώρους τα παιδιά εξοικειώνονται περισσότερο με τους τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.

– Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (στο φαγητό, σε οικιακές εργασίες, στη καθαριότητα και υγιεινή του σώματός τους, στη χρήση τουαλέτας, στο ντύσιμο) Δραστηριότητες: χρήση κυρίως εποπτικού υλικού αλλά και εφαρμογή στην πράξη, δείχνοντας τα κατάλληλα προϊόντα αλλά και κάνοντας πρακτική στο χώρο της αυτόνομης διαβίωσης του σχολείου.

– Να μάθουν να διαχειρίζονται χρήματα για αγορές που επιθυμούν να κάνουν . Δραστηριότητες: επίσκεψη στο σουπερ-μάρκετ και αγορά προϊόντων για το μάθημα της κουζίνας σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου. Επίσης έξοδος στη γειτονία του σχολείου ώστε να γνωρίσουν τα καταστήματα της γειτονιάς και να αγοράσουν κάτι που επιθυμούν. Τέλος , παιχνίδι με τα ευρώ στην τάξη όπου υπάρχει ένα «μαγαζάκι» με προϊόντα καθημερινών αναγκών και μαναβικής και τα παιδιά μαθαίνουν να συναλλάσσονται με ευρώ.

– Να μάθουν να κυκλοφορούν αυτόνομα στην πόλη τους και να γνωρίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δραστηριότητες: επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής όπου η υπεύθυνη τους διαβάζει ένα σχετικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής, έξοδος στη γειτονιά του σχολείου, ώστε να δουν από κοντά τα σήματα, τις πινακίδες , τα φανάρια, τις διαβάσεις και να εφαρμόσουν στην πράξη τους κανόνες που μάθανε. Τέλος, χρήσιμα είναι και τα διάφορα παιχνίδια στην τάξη π.χ. επιτραπέζια σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή, πλαστικοιημένες κάρτες όπου επιλέγουν τη σωστή ή λάθος συμπεριφορά κ.τ.λ. μέσα από τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν με διασκεδαστικό τρόπο τους κανόνες κυκλοφορίας.

– Να μάθουν κανόνες συμπεριφοράς (τρόποι χαιρετισμού, σύστασης, κανόνες συμπεριφοράς σε μια έξοδο για φαγητό, για θέατρο, σινεμά κ.τ.λ.) μέσα από κάρτες αποδεκτής και μη αποδεκτής συμπεριφοράς και με παιχνίδια ρόλων.

Οι στόχοι προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Έτσι για παράδειγμα στα παιδιά με αυτισμό ή και στα παιδιά χωρίς λόγο, η διδασκαλία των παραπάνω στόχων γίνεται περισσότερο με τη χρήση εποπτικού υλικού και γενικότερα με περισσότερο απλοποιημένο τρόπο. (π.χ. κάρτες με τα επαγγέλματα, κάρτες για τη διδασκαλία της αποδεκτής συμπεριφοράς, κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής, υλικό φτιαγμένο από τον εκπ/κό σχετικά με την υγιεινή του σώματος (για το τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας) ώστε να μάθουν ότι τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε αλλά για να ζωγραφίζουμε, να πετάμε μπάλα κ.τ.λ., υλικό για χώρους που κάνουμε ησυχία π.χ. βιβλιοθήκη, εκκλησία κ.τ.λ.