Επιστροφή σε Μαθήματα

Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Σκοπός της γλωσσικής διαδικασίας στο ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής  ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης με τελικό στόχο την …

Μαθηματικά

Πρωταρχικός στόχος και σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο ΕΕΕΕΚ, είναι η κοινωνική προσαρμογή, η ένταξη και η αυτονομία του μαθητή, κατά το μέγιστο βαθμό, αναλόγως των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του. Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο ΕΕΕΕΚ επιδιώκεται : – Η επίλυση προβλημάτων, η άσκηση στον προβληματισμό και στον υπολογισμό, σε δραστηριότητες συναλλαγής …

Μουσική

Στο 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Θεσσαλονίκης, η μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με τον μαθητή. Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή του μαθητή με τον όμορφο κόσμο της μουσικής, στον οποίο έχει την ευκαιρία να συνδεθεί πνευματικά και σωματικά, ανάλογα με τις ικανότητες και δυνατότητες του. Για την επίτευξή του, η απόλαυση της μουσικής, η ανάπτυξη της ακουστικής …

Πληροφορική

Γενικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ ανάλογα πάντα με το επίπεδο δυνατοτήτων τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Οι στόχοι της διδασκαλίας της Πληροφορικής που θέτονται κάθε σχολική χρονιά σχετίζονται με : την εξοικείωση των μαθητών στη χρήση του …

Κοινωνική Αγωγή

Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική και πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών του ΕΕΕΕΚ και την προετοιμασία τους για την ουσιαστική θεσμική , κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση. Ενισχύει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία προετοιμάζοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της ομάδας. Επιμέρους στόχοι …

Φυσική Αγωγή

Ο σκοπός της προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής είναι ο ίδιος με αυτόν της φυσικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συμβάλλει κατά προτεραιότητα στην σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Παράλληλα βοηθάει στην αρμονική ένταξη τους στην κοινωνία. Επιμέρους στόχοι είναι: Όσον αφορά τον σωματικό τομέα : Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (αθλητικών). Ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων όπως ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία και …