Μαθήματα

Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο μας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Εξειδικεύσεων 

Επίσης στο σχολείο εφαρμόζονται Υποστηρικτικά Θεραπευτικά Προγράμματα Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογικής Υποστήριξης.