ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΩ

Στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε σχέδιο δράσης με θέμα «ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΩ». Στόχος ήταν η προσαρμογή των νέων μαθητών στην καθημερινή ζωή του σχολείου, ο εγκλιματισμός τους και η αποδοχή τους από τους μαθητές του σχολείου. Επίσης στοχεύσαμε στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε κοινές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση και την ανάπτυξη συμπεριφορών ώστε να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Η συνειδητοποίηση ότι οι μαθητές ανήκουν σε μια ομάδα ενδυναμώνει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και ενισχύει την ενεργή δράση τους στα πλαίσια της καθημερινής πολυδιάστατης σχολικής ζωής. Στα πλαίσια αυτά συνθέσαμε σε ομάδες εικόνες και λέξεις και δημιουργήσαμε τη δική μας κοινωνική ιστορία «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».