ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2024 επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου ως προς τη χρήση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία.