Επιστροφή σε Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Μαθητών Και Μαθητριών

Ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη

Εικόνα του Εαυτού

Συναισθήματα

Διαχείριση Συναισθημάτων

Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας/κοινωνική προσαρμογή

Επικοινωνία

– Φιλία Και Παιχνίδια

Αλλαγή Ρουτίνας Και Απρόοπτες Καταστάσεις

Αξίες

Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)