Επιστροφή σε Ψυχολογική Υποστήριξη

Συμβουλευτική Και Ψυχολογική Υποστήριξη Σε Γονείς/Κηδεμόνες (Οικογένειες) Των Μαθητών Και Μαθητριών

Παρέμβαση σε κρίση/συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων

Κορωνοϊός, Covid-19

(εγχειρίδιο με ιστορία και δραστηριότητες για τον κορωνοϊό) – Lies Scaut.

Επιμέλεια και μετάφραση στα Ελληνικά από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.

Κορωνοϊός Και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Μια περιήγηση στον κόσμο του αυτισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

Διαχείριση Κρίσης Κορωνοϊού Για Παιδιά Και Εφήβους Με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Υποστηρικτικό υλικό

Στρατηγικές Υποστήριξης Παιδιών Και Έφηβων Τα Οποία Χρειάζονται Υποστήριξη Από Τους Φροντιστές Σε Περιόδους Στρες Και Αβεβαιότητας.

Μένω ασφαλής : Υποστήριξη αυτιστικών ατόμων σε αβέβαιες καταστάσεις.

Πηγή: Κέντρο Προσέγγιση