Επιστροφή σε Φυσιοθεραπεία

Αδρή Κινητικότητα

Ορισμός Αδρής Κινητικότητας

Θεματικές Ενότητες

1. Διατήρηση Kαι Βελτίωση Ισορροπίας

1.1 Ασκήσεις Σε Ευθεία Γραμμή

2. Διατήρηση Kαι Βελτίωση Βάδισης

2.1 Ασκήσεις Επιτόπια Βάδιση