Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Φυσιοθεραπεία

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Φυσιοθεραπείας:

Αδρή Κινητικότητα

Ορισμός Αδρής Κινητικότητας Θεματικές Ενότητες 1. Διατήρηση Kαι Βελτίωση Ισορροπίας 1.1 Ασκήσεις Σε Ευθεία Γραμμή 2. Διατήρηση Kαι Βελτίωση Βάδισης 2.1 Ασκήσεις Επιτόπια Βάδιση