Επιστροφή σε Σχολική Νοσηλεύτρια

Ενημέρωση γονέων των υποστηριζόμενων μαθητών για θέματα υγείας, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημιών

Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών

Το «Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών» δημιουργήθηκε με στόχο να διδάξει στους μαθητές τρόπους αντιμετώπισης των πιο συχνών ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν παντού στους ίδιους ή σε άλλους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τα παιδιά να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών και να γνωρίζουν που να ανατρέξουν, ώστε να παραμείνουν ψύχραιμοι όταν ένα ατύχημα συμβεί. Το θέμα προσεγγίστηκε με τρόπο φιλικό προς τους μαθητές, όπου η εικόνα διαδραματιζει πρωτεύοντα ρόλο.

Το «Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών» θα μπορούσε να εκτυπωθεί και να μπει σε ένα σημείο του σπιτιού, το οποίο τα παιδιά θα γνωρίζουν π.χ. στο φαρμακείο του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να το βρουν όταν το χρειαστούν.

Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μέρος ενός βιωματικού παιχνιδιού, όπως: Παίρνουμε μια κούκλα και την μετατρέπουμε σε τραυματία που αιμορραγεί. Ανατρέχουμε στο εγχειρίδιο και βλέποντας τις εικόνες εφαρμόζουμε πάνω της τις πρώτες βοήθειες για την αιμορραγία.