Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Σχολική Νοσηλεύτρια

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Σχολικής Νοσηλεύτριας:

Ενημέρωση γονέων των υποστηριζόμενων μαθητών για θέματα υγείας, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημιών

Υπό Κατασκευή

Ενημέρωση μαθητών-μαθητριών για συνθήκες υγιεινής, λοιμώξεις και επιδημίες

Μια Κοινωνική Ιστορία για την διεξαγωγή του τεστ covid-19 σε μαθητές και μαθήτριες. Ένα Σοβαρό Ατύχημα Στο Σχολείο Αυτονομία Και Φροντίδα Εαυτού

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας

Υπό Κατασκευή