Επιστροφή σε Λογοθεραπεία

Παιχνίδια

Βιβλίο δια μέσω του συνδέσμου

Κάντε κλικ εδώ.

“Μνήμη- 120 ασκήσεις οργάνωσης και τόνωσής της για παιδιά” του Στράτου Αλεξάνδρου, Εργοθεραπευτή S.I.T. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που μας εισάγει στη Μνημονική Λειτουργία. Παρουσιάζει με απλό  και σχηματικό τρόπο τις διεργασίες της μνήμης, τα στυλ μνημονικής καταχώρισης, τα είδη της μνήμης, τις αναπτυξιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τις δυσκολίες της μνήμης καθώς και τις κατηγορίες για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης. Τέλος παρουσιάζονται χρήσιμες ασκήσεις, ανάλογα με την ηλικία, για την μνημονική ολοκλήρωση των παιδιών.