Επιστροφή σε Εργοθεραπεία

Γνωστικό-Αντιληπτικός Τομέας

Δομημένο Πρόγραμμα Καθημερινών Δραστηριοτήτων

– Πως μπορείτε να φτιάξετε ένα δομημένο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων, μόνοι σας στο σπίτι.