Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτική κουζίνα

Πρόγραμμα Το “Εύ Του Φαγητού”

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Κουζίνας «Το ΕΥ του Φαγητού» ξεκίνησε στο σχολείο μας το 2009. Από τότε έως και σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος του σχολείου.

«Το ΕΥ του Φαγητού» έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παρουσίαση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ειδικών σχολείων, που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015» και στο «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας» το 2016.

Eυχαριστούμε θερμά τον κ. Κωστή Βορριά, για τη βιντεοσκόπηση και το μοντάζ.