Επιστροφή σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ένδυση – Αλλαγή Ρούχων

Δραστηριότητα: Αλλαγή Ρούχων

Οι μαθητές θα εξασκηθούν

  • στην ανάπτυξη και βελτίωση της λεπτής κινητικότητας
  • στο συντονισμό των κινήσεων των χεριών
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινότητας και αυτόνομης διαβίωσης

Δραστηριότητα: Δίπλωμα Ρούχων

Οι μαθητές θα εξασκηθούν

  • στο συντονισμό των κινήσεων των χεριών
  • στη ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
  • στη βελτίωση δεξιοτήτων αυτονόμησης

Δραστηριότητα: Δέσιμο Κορδονιών – Οδηγίες

Οι μαθητές θα εξασκηθούν:

  • στο συντονισμό των κινήσεων των χεριών
  • στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας
  • στη βελτίωση δεξιοτήτων αυτονόμησης

Δραστηριότητα: Δέσιμο Κορδονιών Από Μαθητές