Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Στόχος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αποτελεί η απόκτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αναγκαίων λειτουργικών δεξιοτήτων για κάθε μαθητή. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης και ανεξάρτητων λειτουργιών στην καθημερινή ζωή.

Υγιεινή

Α. Στοματική Υγιεινή Υπό Κατασκευή Β. Ατομική Υγιεινή Δραστηριότητα: Δίπλωμα Πετσετών Οι μαθητές θα εξασκηθούν στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας στο συντονισμό των κινήσεων των χεριών στην οργάνωση των ειδών ατομικής υγιεινής Γ. Ατομική Περιποίηση Υπό Κατασκευή Δ. Αισθητική Υπό Κατασκευή

Ένδυση – Αλλαγή Ρούχων

Υπό Κατασκευή

Σίτιση

Υπό Κατασκευή