Επιστροφή σε Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικά Προγράμματα

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Στόχος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αποτελεί η απόκτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αναγκαίων λειτουργικών δεξιοτήτων για κάθε μαθητή. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης και ανεξάρτητων λειτουργιών στην καθημερινή ζωή.

Εκπαιδευτική κουζίνα

Πρόγραμμα Το “Εύ Του Φαγητού” Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Κουζίνας «Το ΕΥ του Φαγητού» ξεκίνησε στο σχολείο μας το 2009. Από τότε έως και σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος του σχολείου. «Το ΕΥ του Φαγητού» έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παρουσίαση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ειδικών …

Εργοθεραπεία

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Εργοθεραπείας:

Κοινωνική Υπηρεσία

“Υπό κατασκευή”

Λογοθεραπεία

Οι  παρακάτω  Άξονες καλύπτουν όλο το φάσμα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Λογοθεραπείας:

Σχολική Νοσηλεύτρια

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Σχολικής Νοσηλεύτριας:

Φυσιοθεραπεία

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Φυσιοθεραπείας:

Ψυχολογική Υποστήριξη

Oι παρακάτω Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του αντικειμένου της Ψυχολογικής Υποστήριξης: