Επιστροφή σε Χειροτεχνία

Αισθητικές Παρεμβάσεις Στο Περιβάλλον Και Στις Σχολικές Δραστηριότητες

  • Να δημιουργεί έργα με θέματα από τις σχολικές δραστηριότητες (π.χ. Σχολικές γιορτές)
  • Να συλλέγει και να διακοσμεί το περιβάλλον του με έργα τέχνης

Κατασκευή μουσικών οργάνων (με ανακυκλώσιμα υλικά)

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων του 2019-2020.