Επιστροφή σε Χειροτεχνία

Αισθητικές Παρεμβάσεις Στο Περιβάλλον Και Στις Σχολικές Δραστηριότητες

  • Να δημιουργεί έργα με θέματα από τις σχολικές δραστηριότητες (π.χ. Σχολικές γιορτές)
  • Να συλλέγει και να διακοσμεί το περιβάλλον του με έργα τέχνης

Μεταμόρφωση της Αίθουσας ΚΕΑ του 1ου ΕΕΕΕΚ Θεσσσαλονίκης

Τοιχογραφία στο Γυμναστήριο του 1ου ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης

Κατασκευή μουσικών οργάνων (με ανακυκλώσιμα υλικά)

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων του 2019-2020.