Επιστροφή σε Χειροτεχνία

Αισθητική – Κριτική – Ανάλυση έργου

  • Να περιγράφει αυτό που βλέπει και να αναφέρει τι συναισθήματα του προκαλεί το εικαστικό έργο.

Χρώματα

Σκοπός της παρακάτω παρουσίασης είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί και να αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα και τα χρώματα που προκύπτουν από τις μίξεις τους, καθώς και να εξοικειωθεί με τα συμπληρωματικά χρώματα

Μπορείτε συμπληρωματικά να παρακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

Όλα Είναι Χρώμα

Δραστηριότητες