Επιστροφή σε Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Κατηγορίες Καλλιεργούμενων Φυτών

Καρποφόρα Φυτά

1. Γιγαρτόκαρπα (Λήψη)

2. Πυρηνόκαρπα (Λήψη)

3. Ακρόδρυα (Ξηροί Καρποί) (Λήψη)

4. Εσπεριδοειδή (Λήψη)

5. Διάφορα Καρποφόρα Δέντρα (Λήψη)

Δραστηριότητες

1) Εύκολο: Φρούτα με σπόρους

2) Εύκολο: Πυρηνόκαρπα φρούτα

3) Εύκολο: Διάφορα καρποφόρα δέντρα

4) Μέτριο: Ξηροί καρποί

5) Μέτριο: Εσπεριδοειδή

6) Μέτριο: Διάκριση Γιγαρτόκαρπων- Πυρηνόκαρπων

7) Μέτριο: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Καρποφόρα δέντρα!

8) Δύσκολο: Διάκριση Καρποφόρων

9) Δύσκολο: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Καρποφόρα δέντρα!

10) Παζλ διαβαθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με τα κομμάτια που είναι από 6 έως 12 (φαίνεται κάτω και δεξιά στην προεπισκόπηση του κάθε παζλ)

Λαχανοκομικά φυτά

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες προτείνεται να γίνουν αφού μελετηθούν και οι 4 παρουσιάσεις.

1) Εύκολο: Λαχανοκομικά φυτά που τρώγεται ο καρπός

2) Εύκολο: Λαχανοκομικά φυτά που τρώγονται τα άνθη ή ο βλαστός

3) Εύκολο: Λαχανοκομικά φυτά που τρώγεται το υπόγειο τμήμα τους

4) Εύκολο: Κουίζ λαχανικών

5) Εύκολο: Τα μέρη στο παντζάρι

6) Μέτριο: Λαχανοκομικά φυτά που τρώγεται ο καρπός

7) Μέτριο: Λαχανοκομικά φυτά που τρώγονται τα φύλλα

8) Μέτριο: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Λαχανοκομικά φυτά!

9) Δύσκολο: Διάκριση Λαχανοκομικών ως προς το μέρους του φυτού που τρώμε

10) Παζλ διαβαθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με τα κομμάτια που είναι από 6 έως 12 (φαίνεται κάτω και δεξιά στην προεπισκόπηση του κάθε παζλ)

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

“Βασικές πληροφορίες” – υπό κατασκευή

2. Ψυχανθή – υπό κατασκευή