Επιστροφή σε Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Βασικές Έννοιες Φυτών

Ανθός ή Λουλούδι

Δραστηριότητες

– Επιλέξτε ποια είναι τα μέρη του άνθους. Πάνω και αριστερά εμφανίζεται μια λάμπα κίτρινη που μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες οδηγίες.

– Επιλέξτε αν είναι σωστή ή λάθος η πρόταση που δίνεται. Πάνω και αριστερά εμφανίζεται μια λάμπα κίτρινη που μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες οδηγίες

Η Σημασία Των Φυτών

Δραστηριότητες

– Επιλέξτε αν η πρόταση που διαβάζετε είναι σωστή ή λάθος. Πατώντας πάνω και αριστερά στο κουμπί της λάμπας, δίνονται περισσότερες οδηγίες για την επίλυση της άσκησης.

– Επιλέξτε σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα φυτά που εμφανίζονται. Πατώντας πάνω και αριστερά στο κουμπί της λάμπας, δίνονται περισσότερες οδηγίες για την επίλυση της άσκησης.

Φύλλο

Δραστηριότητες

Τα Μέρη Του Φυτού

Τα Μέρη Του Φυτού (Λήψη)

Δραστηριότητες

Ρίζα

Ρίζα (Λήψη)

Δραστηριότητα

– Η άσκηση ξεκινάει µε ένα βίντεο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και του βλαστού ενός φυτού µέσα σε ένα µήνα (Διάρκεια: 3’09). Μπορείτε να το παραβλέψετε αν θέλετε πατώντας κάτω δεξιά το µπλε βελάκι και να µεταβείτε στις ερωτήσεις. Το βίντεο θα είναι πάντα πάνω αριστερά για να ανατρέξετε όποτε θέλετε. Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι δεκατέσσερις (14). Πάνω και δεξιά στην εφαρµογή, υπάρχει µία µικρή κίτρινη λάµπα που µπορείτε να την πατήσετε οποιαδήποτε στιγµή για να δείτε τις οδηγίες για τη δραστηριότητα. Στο τέλος, σας δίνεται το ποσοστό επιτυχίας της άσκησης.

Φύλλο

Δραστηριότητες

Τα Μέρη Του Φυτού

Τα Μέρη Του Φυτού (Λήψη)

Δραστηριότητες

Ρίζα

Ρίζα (Λήψη)

Δραστηριότητα

– Η άσκηση ξεκινάει µε ένα βίντεο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και του βλαστού ενός φυτού µέσα σε ένα µήνα (Διάρκεια: 3’09). Μπορείτε να το παραβλέψετε αν θέλετε πατώντας κάτω δεξιά το µπλε βελάκι και να µεταβείτε στις ερωτήσεις. Το βίντεο θα είναι πάντα πάνω αριστερά για να ανατρέξετε όποτε θέλετε. Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι δεκατέσσερις (14). Πάνω και δεξιά στην εφαρµογή, υπάρχει µία µικρή κίτρινη λάµπα που µπορείτε να την πατήσετε οποιαδήποτε στιγµή για να δείτε τις οδηγίες για τη δραστηριότητα. Στο τέλος, σας δίνεται το ποσοστό επιτυχίας της άσκησης.

Βλαστός

Βλαστός (Λήψη)

Δραστηριότητες