Επιστροφή σε Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Αναγνώριση Εγκαταστάσεων – Σωστή Χρήση Εργαλείων Και Μηχανημάτων

Τα Θερμοκήπια

Δραστηριότητες

– Βρες τα ζευγάρια (παιχνίδι μνήμης). Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν έχουν εξαφανιστεί από την οθόνη όλα τα ζευγάρια.

– Βάλε τις εικόνες που εμφανίζονται στο σωστό θερμοκήπιο. Περισσότερες οδηγίες θα βρεις πατώντας τη «Λάμπα» πάνω αριστερά.

– Προσπάθησε να βρεις τη σωστή περιγραφή για την κάθε εικόνα. Περισσότερες οδηγίες θα βρεις πατώντας τη «Λάμπα» πάνω αριστερά.

– Φτιάξε τα παζλ

Γεωργικά Εργαλεία

Γεωργικά Εργαλεία (Λήψη)

Δραστηριότητες

Γεωργικά Μηχανήματα

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο:

Επιπαστήρας Πλάτης

Ανεμομείκτης

Δραστηριότητες