Επιστροφή σε Εξειδικεύσεις

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Oι παρακάτω Γνωστικοί Άξονες καλύπτουν όλο το φάσµα του γενικού σκοπού του µαθήµατος της Γεωπονίας:

Βασικές Έννοιες Φυτών

Τα Μέρη Του Φυτού (Λήψη) Ρίζα (Λήψη) Βλαστός (Λήψη)

Αναγνώριση Εγκαταστάσεων – Σωστή Χρήση Εργαλείων Και Μηχανημάτων

Γεωργικά Εργαλεία (Λήψη)

Κατηγορίες Καλλιεργούμενων Φυτών

Βασικές Πληροφορίες (Λήψη) Πυρηνόκαρπα (Λήψη) Εσπεριδοειδή (Λήψη) Γιγαρτόκαρπα (Λήψη) Ακρόδρυα (Ξηροί καρποί) (Λήψη) Διάφορα Καρποφόρα Δέντρα (Λήψη)

Στάδια Ανάπτυξης Και Λειτουργίες Φυτών

Υπό Κατασκευή

Καλλιεργητικές Εργασίες Και Φροντίδα Φυτών

Μεταφύτευση πανσέ σε ζαρντινιέρα Μεταφύτευση φυτού σε μεγαλύτερη γλάστρα

Πολλαπλασιασμός Φυτών Με Σπόρους Και Μοσχεύματα

Υπό Κατασκευή

Συγκομιδή, Τήρηση Και Μεταποίηση

Υπό Κατασκευή

Δραστηριότητες – Παιχνίδια

Ανακαλύπτω Τον Κόσμο: Επίπεδο δυσκολίας 1 Επίπεδο δυσκολίας 2 (πηγή: Αερόστατο http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/) Ονειρομαγειρέματα (πηγή: Εκπαιδευτική τηλεόραση) Δραστηριότητες: Παζλ Με Φωτογραφίες Από Το Σχολείο: Γεωπονία Εύκολα (6 με 9 κομμάτια) Γεωπονία Μέτρια (12 με 15 κομμάτια) Ζώα του Αγροκτήματος Ζώα της Ζούγκλας Εύκολα Σταυρόλεξα: Ζώα του Δάσους Γεωργικά εργαλεία Τα ζώα